Het Thomas-Evangelie

Bronnen over Jezus van Nazareth


Bronnen en hun meest waarschijnlijke datering in chronologische volgorde van vermoedelijke tijd van ontstaan:
  1. Thomas Evangelie: wortelt in de mondelinge overlevering, oudste versie opgeschreven rond 50.
  2. Q (Quelle): wortelt in de mondelinge overlevering, gemeenschappelijke bron (=Quelle) voor de evangelisten Mattheus en Lucas. Als geschreven bron wellicht bestaan rond 50. Men maakt onderscheid tussen verschillende lagen in Q. De oudste laag wordt Q1 genoemd, de volgende Q2, de laatste Q3.
  3. Brieven van Paulus: geschreven tussen 50 en 65. Deze geschriften hebben geen directe relatie met de mondelinge overlevering.
  4. Marcus Evangelie: ontstaan rond 70, waarschijnlijk in Rome. De oudste handschriften van het Marcus-Evangelie (Codex Sinaiticus en Codex Vaticanus, begin 4e eeuw) eindigen zonder de verschijningen van Jezus na zijn kruisdood.
  5. Mattheus Evangelie: ontstaan rond 80. Mattheus gebruikt als bronnen het Marcus-Evangelie en Q.
  6. Lucas Evangelie: ontstaan rond 85. Lucas gebruikt als bronnen het Marcus-Evangelie en Q.
  7. Johannes Evangelie: onstaan tussen 90 en 110. In dit evangelie vinden we de theologie van de christelijke kerken uitgewerkt.