Literatuurlijst

'Naar de bronnen van het Christendom'


Literatuur


Onderstaande boeken zijn toegankelijk werk over het vroege Christendom
  • Luttikhuizen: De veelvormigheid van het vroegste christendom (Damon 2005)
  • Meijering: Geschiedenis van het vroege Christendom (Balans 2004)
  • Pagels: De gnostische evangeliën (Servire 2005)
  • Pagels: Ketters en rechtgelovigen (Servire 2003)
  • Slavenburg/Glaudemans: De Nag Hammadi Geschriften (Ankh-Hermes 2004)
  • Slavenburg: De verloren erfenis (Ankh-Hermes 1993)
  • Stollman: Zenmeester Jezus (Servire 2003)
  • Quispel: Het Evangelie van Thomas (Pelikaan 2004)

  • Internet: http://www.thomasevangelie.nlTerug naar de Inhoud