Mandylion

Boersma: Mandylion


Beschrijving, Recensie van Biblion


Meindert Boersma
Mandylion
Uitgever: Dabar-Luyten
2000
ISBN 9064163693

Beschrijving

Dit boek biedt bij elk logion een meditatieve bespiegeling. De schrijver geeft daarbij mooie doorkijkjes naar universele waarheden en presenteert hier en daar parallellen met andere wijsheidstradities. Het geheel vormt een mooi boeket bloemen dat de lezer uitnodigt de woorden van Jezus te laten resoneren in het eigen hart.

Het boek is mooi uitgevoerd en de inhoud biedt beslist waardevolle aanknopingspunten voor een persoonlijk begrijpen van Jezus' woorden. De aanpak is vergelijkbaar met het boek van Paul van Oyen en deze twee boeken vullen elkaar goed aan.


Recensie Biblion

Geboeid door het wat geheimzinnige, verhullende karakter van de 114 uitspraken heeft een vrijzinnig predikant het Thomasevangelie aangegrepen om deze tekst meditatief te bewerken. Het is zeker niet de bedoeling geweest om te komen tot een soort wetenschappelijk commentaar, waarin een vergelijking met de canonieke evangeliën. De betrokkenheid van de schrijver is meer intens in het beschrijven van esoterische kennis, dat is de geheime kennis van ingewijden. Het is niet onmogelijk dat deze uitspraken uit de mondelinge traditie zijn ontstaan en bijvoorbeeld langs de weg in de ontmoeting met Jezus en de apostelen zijn verzameld. Binnen de vele vertalingen en bewerkingen van het in 1945 bij Nag Hammadi gevonden manuscript neemt deze benadering een bijzondere plaats in: kennis omkleed met diepere, meer gnostische gedachten. Door het persoonlijke eigen karakter zal deze meditatieve verdieping niet altijd door iedereen op gelijke wijze worden beleefd. Interessant vormend voor iedere lezer; met inleiding en literatuurlijst.

(Biblion recensie, Drs. J.F.A. Verbraak)


Terug naar de HomePage van het Thomas Evangelie