Het verborgen onderricht

Mestdagh: Het verborgen onderrichtPierre Mestdagh
Het verborgen onderricht
Uitgever: Novum Publishing
2019
ISBN 9783990645482
bestellen

Beschrijving

Pierre Mestdagh neemt ons mee op een prachtige reis naar binnen met Jezus als gids.

In een uitgebreide inleiding schetst hij het bijzondere karakter van dit evangelie dat een heel ander licht op Jezus laat schijnen dan de kerk ons voorhoudt. Daarbij komt ook de rol van de apostel Paulus uitgebreid aan de orde die van Jezus een fysieke zoon van God maakte.

In zijn commentaren op de logia die hij zelf opnieuw vertaalde, gaat een helder licht schijnen op het Koninkrijk zoals Jezus ons dat voorhoudt. Pierre zoekt daarbij zorgvuldig naar woorden die recht doen aan de boodschap die Jezus brengt. Zo spreekt hij liever over 'gezag' dan over 'macht' om de kracht de duiden die bij het Koninkrijk past.

In zijn beschouwing betrekt hij ook Maria Magdalena en haar evangelie. Uit dit geschrift licht hij ook enkele uitspraken van Jezus en bespreekt die aan het einde van zijn boek.

Onze weg is een weg naar een andere wijze van staan in de werkelijkheid. De uiterlijke werkelijkheid is niet de diepste realiteit, ons lichaam hebben we slechts 'geleend'. Onze opdracht is het om de grote vis, de parel, te vinden, herkennen en te koesteren. Dit boek is een prachtige gids op deze weg.

Jammer is alleen dat het taalgebruik soms wat zwaar en daardoor wat minder toegankelijk is. Het dwingt je soms een zin meerdere keren te herlezen, maar misschien is dat wel helemaal niet zo erg....


Terug naar de HomePage van het Thomas Evangelie