Evangelie van Thomas

Oyen: Evangelie van Thomas


Beschrijving, Recensie van Biblion


Paul van Oyen
Het Evangelie van Thomas
Uitgever: Conversion Productions
1999
ISBN: 907639203X

Beschrijving

In dit boek neemt de auteur als uitgangspunt een vrije vertaling die enigszins afwijkt van de grondtekst en hij spreekt dan ook zelf van een vertolking. Dit maakt de tekst enerzijds toegankelijker maar heeft het nadeel dat de interpretatie al in de evangelie-tekst ingebouwd wordt. Dit doet de grondtekst (wellicht) soms onrecht.

Het commentaar is vanuit modern gnostisch perspectief geschreven. Elk logion wordt apart van commentaar voorzien en de schrijver vergelijkt regelmatig de tekst met de parallellen in de canonieke evangeliën. Verder plaatst de auteur er teksten uit de hindoe-traditie naast, met name uit de upanishads.

Het commentaar is diepgaand en mooi. De aanpak is vergelijkbaar met Mandylion, maar wat moeilijker geschreven en typografisch niet echt gelukkig uitgevoerd.


Recensie Biblion

Onder de 52 in leer gebonden manuscripten, die men in december 1945 bij Nag Hammadi in Zuid-Egypte in een grote kruik heeft gevonden, bevond zich het later meest bekende Thomas-evangelie. Ook deze schrijver, een bankier, heeft naast de vele vertalingen en commentaren die regelmatig op de markt verschijnen, gemeend een eigen vertolking met begeleidende tekst samen te moeten stellen. Helaas moeten we constateren, dat deze jurist, hoewel niet onbekend met de bijbelse geschriften, in zijn ruim tweehonderd bladzijden nauwelijks een wetenschappelijk, exegetisch niveau bereikt door zijn gedurfde, niet altijd juiste interpretaties van deze 114 verzen. Er ontbreken een boekenlijst, noten en verantwoording. De woordindex functioneert niet. Van dit apocriefe evangelie kan de lezer gemakkelijk een meer wetenschappelijk verantwoorde uitgave vinden.

(Biblion recensie, Drs. J.F.A. Verbraak.)


Terug naar de HomePage van het Thomas Evangelie