Mandylion

Roukema: Het Evangelie van Thomas


Beschrijving, Recensie van Biblion


Riemer Roukema
Het Evangelie van Thomas
Uitgever: Meinema
2005
ISBN 9021140659
bestellen

Beschrijving

Dit boekje biedt de lezer naast een vertaling in het Nederlands ook de oorspronkelijke Koptische tekst en, waar beschikbaar, de bewaarde Griekse fragmenten. Voor diegenen die beschikken over kennis van deze talen heeft dit zeker meerwaarde.

De schrijver behoort tot die groep van wetenschappers die dit evangelie rekenen tot de gnostische literatuur (en dus stammend uit de tweede eeuw). De verantwoording daarvan is niet echt sterk te noemen. De schrijver is goed op de hoogte van de gnostiek en projecteert de gnostische ideeŽn wel erg gemakkelijk op dit evangelie. Voorbeeld: Over een wezenlijk kernidee van de gnostiek, het onderscheid tussen een goede God en een slechte schepper-God, stelt Roukema dat deze leerstelling weliswaar niet openlijk in het Thomasevangelie wordt geleerd, maar "voor de goede verstaander komt het er wel in voor" (blz 17).

Deze stellingname is karakteristiek voor meer behoudende christelijke theologen, maar doet onrecht aan het wereldwijde moderne onderzoek waarbij het Thomasevangelie wordt gezien als een van de canonieke evangeliŽn onafhankelijke traditie met materiaal waarvan een groot deel waarschijnlijk zeer oud is, ouder dan de inhoud van de canonieke teksten.

Omdat de vertaling verder niets wezenlijk nieuws toevoegt aan reeds bestaande vertalingen ontstaat de indruk dat het boekje verschenen is om het belang van dit evangelie te bagatelliseren. Jammer.


Recensie Biblion

Het Evangelie van Thomas is sinds de ontdekking in 1945 een veel besproken tekst. Vooral in kringen, waarin spiritualiteit in relatie tot het eigen bewustzijn centraal staat, is dit een geliefde tekst geworden. Daarom is het goed dat van regulier- theologische zijde deze uitgave is verzorgd. In een vakkundig geschreven inleiding worden de vondst van het handschrift, de inhoud, de theologische achtergrond, de vraag of Jezus zelf een gnosticus was, de waarde als bron voor het christendom, de vertaling in relatie tot andere vertalingen en de Koptische en Griekse teksten besproken. Daarna volgen de Griekse en Koptische teksten op de linkerbladzijden met de vertaling op de rechterbladzijden. Dit verantwoord uitgegeven boek is een verademing na alle aandacht vanuit kringen die meer sympathiserend dan vaktheologisch opereren. Daardoor is dit een waardevolle uitgave geworden.


Terug naar de HomePage van het Thomas Evangelie