Het Thomas-Evangelie

Slavenburg: Het Thomas-Evangelie


Beschrijving, Recensie van Biblion


Jacob Slavenburg
Het Thomas-Evangelie
Uitgever: Ankh-Hermes
2001
ISBN: 9020213830
bestellen

Beschrijving

In dit boek geeft de auteur een goede inleiding tot dit evangelie. Hij plaatst het in een historisch kader, naast andere geschriften betreffende de apostel Thomas en overige gnostische literatuur.

Vervolgens wordt de tekst van het evangelie integraal aangeboden.

In een derde deel wordt de tekst wederom in zijn geheel afgedrukt onder de titel 'Toelichting'. Deze titel dekt de lading niet echt. Er wordt geen uitleg van de logia gepresenteerd doch slechts verwijzingen naar parallelle teksten uit de canonieke evangeliën en andere vroeg-christelijke geschriften.


Recensie Biblion

Een herziene vertaling en toelichting van het Thomas-evangelie van de hand van gnosiskenner en cultuurhistoricus Jacob Slavenburg, eerder verschenen onder de titel 'Thomas en zijn evangelie' (1996)*. Het Thomasevangelie is een koptisch geschrift (derde eeuw na Christus) dat deel uitmaakt van de Nag-Hammadi bibliotheek. Het vertoont zowel significante overeenkomsten als opmerkelijke verschillen met de canonieke evangelien. Indeling: inleiding op het Thomasevangelie, vertaling met toelichtende noten per vers, excurs over de 'geheime woorden' van Jezus in het Thomasevangelie. De auteur legt de nadruk op de actualiteit van het Thomasevangelie dat, zonder theologische ballast, de persoon van Jezus dichterbij brengt, op een manier die aansluit bij de 'dieptepsychologische lezing' van de bijbel. Een handzame uitgave van het Thomasevangelie voor mensen die geinteresseerd zijn in buitenbijbelse geschriften over Jezus.

(Biblion recensie, Drs. J. Wilts)


Terug naar de HomePage van het Thomas Evangelie