HomePage Thomas Evangelie

De Tekst


Het Thomas Evangelie is (op enkele Griekse fragmenten na) alleen in een Koptische versie overgeleverd. De omzetting naar onze moderne westerse talen is een hachelijke onderneming. In de vertaling gaat meteen een stukje interpretatie meespelen. De vertalingen zoals ze op dit moment beschikbaar zijn lopen nogal uiteen en het is aan te bevelen van meerdere versies kennis te nemen om de onzekerheid en mogelijke betekenis-varianten beter te kunnen inschatten.Terug naar de HomePage van het Thomas Evangelie