De Zen van het leven

'De Zen van het leven'


Een inleidend boek

Het boek is allereerst bedoeld als inleiding tot de Zen voor mensen die er graag wat meer over willen weten en de eerste stappen op dit pad willen zetten. Maar ook voor hen die al vertrouwd zijn met Zen kan het een hernieuwde inspiratiebron zijn.

Het boek bestaat uit zesendertig hoofdstukjes die elk een aspect van Zen belichten. De eerste tien hoofstukken vormen een praktische cursus, daarna worden allerlei thema's in het Zen-licht geplaatst met de bedoeling de lezer te helpen om het meditatieve in zijn of haar leven te integreren.

Bij veel thema's wordt een brug geslagen tussen de oosterse wijsheid en onze eigen christelijke traditie. Zo tref je naast citaten van Zenmeesters ook verwijzingen naar teksten uit het prachtige Thomasevangelie (Zie ook het boek 'Zenmeester Jezus' - Kosmos- Servire, 3e druk 2003).

Enerzijds is het een boek voor de praktijk, anderzijds biedt het een poëtische blik op de zin van ons leven. Zie ook de recensie van Biblion.

Op deze website wordt wekelijks afwisselend één hoofdstuk gepubliceerd. Zie de inhoudsopgave hieronder.

De Zen van het leven, ISBN 90-215-3627-7, Servire/Kosmos Z&K, Utrecht/Antwerpen 2003Bestellen

Het boek is te bestellen via Bol.com en via Gopher.nl. De prijs bedraagt €11,99.

Inhoudsopgave
1. Zen is 'Thuiskomen bij jezelf'
2. Zen is 'Zitten in stilte'
3. Zen is 'Ontspannen'
4. Zen is 'Adem'
5. Zen is 'Aandacht'
6. Zen is 'Niet-ik'
7. Zen is 'Loslaten'
8. Zen is 'Jezelf aanvaarden'
9. Zen is 'Niet oordelen'
10. Zen is 'Eenvoud'
11. Zen is 'Nederigheid'
12. Zen is 'Overgave'
13. Zen is 'Eenzaamheid'
14. Zen is 'Grote twijfel'
15. Zen is 'Oneindig vertrouwen'
16. Zen is 'Grenzeloze inzet'
17. Zen is 'Verwondering'
18. Zen is 'Voorbijgaan'
19. Zen is 'Verbondenheid'
20. Zen is 'Humor'
21. Zen is 'Zelfkennis'
22. Zen is 'Leegte'
23. Zen is 'verlichting'
24. Zen is 'Hier en nu'
25. Zen is 'Ontmoeten'
26. Zen is 'Zingen'
27. Zen is 'Zinloosheid'
28. Zen is 'Sterven'
29. Zen is 'Mysterie'
30. Zen is 'Luisteren'
31. Zen is 'Mededogen'
32. Zen is 'Heling'
33. Zen is 'Innerlijke rust'
34. Zen is 'Dankbaarheid'
35. Zen is 'Zijn wie je bent'
36. Zen is 'Wijsheid'

Recensie

Een theoretische en praktische inleiding op zen vanuit een persoonlijke invalshoek. Het is qua thematische verbondenheid der tradities een soort variatie op auteurs voorbeeldige boek 'Zenmeester Jezus'. Daar lag de nadruk op de Jezus van het Thomas- evangelie, die overtuigend als een zenmeester avant la lettre werd getoond. Hier ligt het zwaartepunt op zen, op menige plek geillustreerd met verwijzingen naar (voornamelijk) het Thomas-evangelie.
De zesendertig thematische hoofdstukken - waarvan de eerste tien cursorisch van opbouw zijn - behandelen evenveel aspecten van zen, waaronder de drie pijlers 'grote twijfel', 'oneindig vertrouwen' en 'grenzeloze inzet'. De theorie wordt steeds afgewisseld met een praktische oefening, welke laatste steeds meer op het leven van alledag wordt gericht. De auteur verwoordt de vaak paradoxaal lijkende weg van zen op een even heldere, doordachte als invoelzame en herkenbare wijze.
Als illustratie van het thema 'zingen' zijn twee teksten uit beide bovengenoemde tradities als bijlage opgenomen (de Hartsoetra en Psalm 4).
Bevat noten en literatuuropgave.

(Biblion recensie, J. Hodenius)