De Zen van het leven

Introductiecursus


'Bezinning op Zen'

Op gezette tijden vindt er een aantal bijeenkomsten plaats onder de noemer 'Bezinning op Zen'. Deze zijn in eerste instantie bedoeld als introductiecursus voor mensen die kennis willen maken met zenmeditatie. Er worden enkele thema's besproken die met de zenmeditatie en de gedachtewereld van het zenboeddhisme te maken hebben. Verder is er de gelegenheid tot uitwisseling zodat er ruim plaats is voor de persoonlijke ervaring.
Omdat het altijd belangrijk blijft om je te bezinnen op je meditatiepraktijk en de plek die Zen heeft in je leven, worden deze bijeenkomsten ook bezocht door mensen die al lang(er) met Zen bezig zijn.
De bijeenkomsten worden geleid door Jos Stollman.

De eerstvolgende 'Bezinning op Zen' zal plaatsvinden in het najaar van 2018. Eerste bijeenkomst dinsdag 18 september, laatste dinsdag 20 november. De dinsdagen 16 en 23 oktober is er geen cursus vanwege de herfstvakantie.
Tijd: Dinsdagavond 19.00 - 19.45 uur, waarna gezamenlijke meditatie met de bestaande groep van 19.50 - 20.30 uur.
De cursus vindt plaats in de Vlindertuin (zie pagina Zengroep).
De kosten van de cursus bedragen €50 (cursusboek inbegrepen), te voldoen bij de eerste les.
Inlichtingen en opgave bij Jos Stollman: 06-21395385 of via e-mail: jstollman@gmail.com