Literatuur Thomas Evangelie

Literatuur-overzicht


Hieronder een overzicht van de Nederlandstalige literatuur over het Thomas Evangelie. Door op de titel te klikken krijg je een korte beschrijving van elk en de recensie zoals verschenen bij Biblion. Tesamen bieden deze boeken een dieper inzicht in de aard en betekenis van dit evangelie. Voor een literatuurlijst van engelstalige boeken verwijs ik naar de Bibliography op de internationale Homepage of the Gospel of Thomas van prof. Stevan Davies.

Nederlandse Uitgaven

In omgekeerde volgorde van verschijnen


Het verborgen onderricht
Auteur: Pierre Mestdagh
Uitgever: Novum Publishing, 2019
ISBN 9783990645482

Het Evangelie van Thomas
Auteur: Bram Moerland
Uitgever: Ankh-Hermes, 2014
ISBN 9789020210774

Het Evangelie van Thomas
Auteur: Riemer Roukema
Uitgever: Meinema, 2005
ISBN 9021160459
(bestellen) Koptische tekst, Griekse fragmenten en een Nederlandse vertaling.
Het Evangelie van Thomas
Auteur: Gilles Quispel
Uitgever: In de Pelikaan, 2004
ISBN 9071608158
(bestellen) Inleiding tot het evangelie en de tekst met toelichting per logos (zo noemt Quispel een uitspraak).
Het Thomas-Evangelie
Auteur: Jacob Slavenburg
Uitgever: Ankh-Hermes Deventer, 2001
ISBN 9020213830
(bestellen) Inleiding tot het evangelie en de tekst. De toelichting betreft uitsluitend het historisch perspectief.
Zenmeester Jezus
Auteur: Jos Stollman
Uitgever: Servire-Kosmos/Z&K Utrecht, 2001
ISBN: 90 215 9555 9 (bestellen)
Inleiding tot het Thomas Evangelie. Nieuwe vertaling van de tekst. Reflectie op de logia vanuit zen-perspectief. Bij elk logion wordt een meditatieve oefening gegeven.
Mandylion
Auteur: Meindert Boersma
Uitgever: Dabar-Luyten Heeswijk, 2000
ISBN 9064163693 (bestellen)
Meditatieve beschouwingen bij alle logia met verwijzingen naar andere esoterische geschriften.
Het Evangelie van Thomas
Auteurs: Tj. Baarda, E. de Boer, R. van den Broek, J. Helderman, C. van der Kooi, J. Slavenburg
Uitgever: Meinema Zoetermeer, 1999
Deel 5 van VU-Segmenten.
ISBN 9021136929 (bestellen)
Aantal artikelen over de historische achtergronden van het Thomas Evangelie. Met name de relatie met de gnostiek wordt uitgebreid belicht. De laatste drie artikelen gaan niet direct over het Thomas Evangelie.
Evangelie van Thomas
Auteur: Paul van Oyen
Uitgever: Conversion Productions Deventer, 1999
ISBN 90-76392-03-X (bestellen )
Vertaling en commentaar.
Een klein Thomas Evangelie
Auteur: Erik van Ruysbeek
Uitgever: Soethoudt Antwerpen, 1985
ISBN 9063721285
Korte inleiding. Vertaling en poëtische hertaling.
Commentaar op het Thomas Evangelie
Auteur: Barend van der Meer
Uitgever: Mirananda Wassenaar, 1984
ISBN 9062716989
Vertaling van Quispel (1959) en commentaar.
De uitleg is naar mijn mening niet echt helder. De schrijver komt voort uit de Psycho-Synthese.
Het Thomas Evangelie
Auteur: R. Hartzema
Uitgever: Karnak Amsterdam, 1980
ISBN 9063500092
Vertaling van het Thomas Evangelie met een inleiding over de vondst en de inhoud.
Het Mosterdzaad (2 delen)
Auteur: Bhagwan Shree Rajneesh
Uitgever: Mirananda Wassenaar, 1978/1979
ISBN 9062715753 en 9062716148
21 toespraken van Bhagwan in Poona naar aanleiding van een aantal logia uit het Thomas Evangelie.
Het Evangelie van Thomas en de Nederlanden
Auteur: Gilles Quispel
Uitgever: Elsevier Amsterdam, 1971
ISBN 9010009696
Relatie tussen Thomas Evangelie en enkele Diatessarons (Evangelie-harmonieën) waaronder enkele Oud-Nederlandse.
Het Thomas-Evangelie
Auteurs: R. Grant, D. Freedman
Uitgever: Spectrum Utrecht, 1962 (oorspr. Engelse uitgave)
Aula-pocket nr 87
Vertaling en commentaar vanuit traditioneel katholieke hoek. Het Thomas Evangelie wordt als gnostisch beschouwd en als corruptie van de ware leer.
Terug naar de HomePage van het Thomas Evangelie